Vi svarar på teknologi- och metallindustrins utmaningar

Vi svarar på teknologi- och metallindustrins utmaningar

Mångsidig kompetens

Vi deltar i våra kunders produktplanering genom att utveckla
vår kompetens, genom att automatisera de nödvändiga arbetsfaserna och, vid behov, även genom att erbjuda kunden skräddarsydda produkter.

Vår maskin- och anordningsbas

Vår moderna maskin- och anordningsbas möjliggör leverans av helheter till industrier inom olika branscher.

Service

Vårt familjeföretag har arbetat inom metallindustrin i 30 år. Till våra värden hör att göra gott samarbete och att ta kundens önskemål i beaktan när det gäller att genomföra olika projekt med flexibla leveranstider.

Kontakta oss

Metalli Järvelä Headquarters
Ullavantie 6,
69600 KAUSTINEN
info@metallijarvela.fi
+358 40 839 8942

» Planering » Skärning » Maskinbearbetning » Bockning » Svetsning » Ytbehandling